۰

16حدیث اهمیت نماز شب

 احادیث امام صادق پیامبر

احادیث معصومین

احادیث معصومین-اهمیت نماز شب

اهمیت نماز شب

چند حدیث از معصومین پیرامون اهمیت نماز شب.

بخشى از شب را به تهجّد و شب زنده دارى (با نماز شب) که براى توست بپرداز، باشد که خدایت تو را به مقام محمود (شفاعت) مبعوث گرداند.

۰

کلیپ جنجالی وعده صادق

 کلیپ

کلیپ جنجالی وعده صادق

کلیپ جنجالی وعده صادق

دانلود مستقیم کلیپ جنجالی وعده صادق، منتشر شده ویژه عملی شدن وعده ی سردار سلیمانی به حرف های خود پیرامون نابودی داعش از روی کره خاکی.

هدف از ایجاد پایگاه فرهنگی و مذهبی شهید محسن حججی نشر مطالب مذهبی و هنر خوب زیستن با توجه به احادیث و سخنرانی های مذهبی و درس هایی از قران میباشد. در حقیقت هنر خوب زیستن رکن اصلی فعالیت سایت است.

بایگانی

پيوندها