۱

احادیث معصومین درباره تواضع و فروتنی

 احادیث کتاب امام علی امام باقر امام صادق امام کاظم امام رضا امام جواد جهاد با نفس پیامبر

احادیث تواضع و فروتنی


احادیث معصومین

مجموعه ای از احادیث معصومین درباره تواضع و فروتنی برگزیده از کتاب جهاد با نفس. 

احادیث تواضع و فروتنی 

1)امام صادق می فرماید: در اسمان دو فرشته است که بازرس اعمال بندگانند،اگر کسی تواضع کند بلندش میکنند و مقامش را بالا میبرند و اگر تکبر کند پائینش می اورند و در نزد مردم پستش میکنند. 
 2) امام صادق فرمود: خداوند به داود وحی فرستاد:ای داود،همان گونه که نزدیکترین مردم به خداوند تواضع کنندگان هستند،دورترین مردم از خداوند تکبرکنندگان میباشند.
 3)ابوبصیر از حضرت موسی بن جعفر نقل کرده که فرموده: خداوند به کوه ها وحی کرد که میخواهم کشتی بنده ام نوح را بروی یکی از شما قرار دهم، انها گردنکشی کردند و سرافرازی نمودند، ولی کوه (جودی) تواضع کرد و قبول نمود،و ان کوهی در نزد شما است(در محلی که ابوبصیر زندگی میکرد) در این هنگام کشتی سینه بر کوه گذاشت و لنگر انداخت. 
 4) از امام باقر نقل شده که فرمود:فرشته ای نزد رسول خدا امد و گفت: خداوند تو را مختار کرده که یا بنده و رسولی متواضع باشی یا پادشاه و رسول باشی،پیغمبر به جبرئیل نظر افکند(معلوم میشود که جبرئیل هم در انجا بوده وان فرشته غیر از جبرئیل بوده است) و جبرئیل اشاره کرد که بنده متواضع و رسول بودن را بپذیر!پس پیغمبر نیز همین را پذیرفت،فرشته گفت:اگر رسالت و پادشاهی را هم می پذیرفتی چیزی از مقامت نزد خداوند کاسته نمیشد.امام فرمود:این فرشته کلید های خزینه های روی زمین را به همرا داشت(که اگر پیغمبر پادشاهی را میپذیرفت به او تحویل می داد.)
 5)حضرت ابولحسن فرمود:تواضع ان است که به مردم ببخشی و طوری رفتار کنی ک دوست داری با تو رفتار کنند. 
 6)در حدیثی امده است:تواضع داری درجاتی است:یکی عبارت است از اینکه هر کس قدر و اندازه خود را بشناسد و برابر ارزشش با قلب سالم برای خودش منزلت قائل شود و دوست داشته باشد همان طور که با مردم رفتار میکند مردم نیزبا او همانگونه رفتار کنند، اگر کار ناپسندی دید با خوبی ان را جواب دهد،خشم خودرا فرونشاند،از لغزش مردم درگذرد،و خداوند دوست دارد احسان کنندگان را.
 7)رسول خدا در وصیت خود به حضرت علی فرمود: ای علی به خدا سوگند اگر شخص متواضع در قعر چاهی باشد خداوند بادی را میفرستد تا حق در حکومت اشرار اورا از والاترین اخیار قرار دهد. 
 8)امام جواد علیه السلام می فرمایند : خشوع و خضوع زینت بخش نماز خواهد بود، ترک و رها کردن آنچه سودمند نباشد زینت بخش ورع و تقوای انسان می باشد.
 9) امام جواد علیه السلام می فرمایند : تواضع و فروتنی زینت بخش حسب و شرف، فصاحت زینت بخش کلام، عدالت زینت بخش ایمان و اعتقادات، وقار و ادب زینت بخش اعمال و عبادات; و دقّت در ضبط و حفظ آن، زینت بخش نقل روایت و سخن می باشد.
 10) امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند : تواضع و فروتنی آن است که آن چه دوست داری، دیگران درباره تو انجام دهند، تو هم همان را درباره دیگران انجام دهی
 11) امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : اساس تواضع و فروتنی سه چیز است: 1) به هرکسی که برخورد نمود آغاز به سلام نماید، 2) در مجلسی که وارد می‌شود به محل پائین‌تر از جایگاه بالای مجلس، راضی باشد، 3) از ریاء و خودنمائی متنفر باشد. 
12) رسول خدا صلی الله علیه واله می فرمایند : بالاترین مردم از جهت مقام بندگی، کسانی هستند که با وجود رفعت شأن و مقام، فروتن و متواضع باشند. 13) امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : تواضع و فروتنی اساس اندیشه و عقل است و تکبر و غرور مایة جهالت و نادانی است. 
14) امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : تواضع و فروتنی نردبان شرافت و بزرگی است. 
15- امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند : در جواب سؤال از تواضع فرمود: تواضع و فروتنی این است که در مجلسی که وارد می‌شوی در جایی بنشینی که پائین‌تر از شأن و مقام توست و بر هرکسی که او را ملاقات می‌کنی سلام کنی و جدل را ترک نمائی اگر چه حق با تو باشد. 
 16- امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : سه چیز موجب محبت می‌گردد، دین، تواضع و فروتنی و سخاوت و بخشش. 
 17- امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : شریفترین خصلت‌های اخلاقی، تواضع، حلم و بردباری و نرم خویی هستند 
18- امام رضا علیه السلام می فرمایند : (در پاسخ سؤالی از حد تواضع ) تواضع دارای درجاتی است، یکی از آن درجات این است که انسان قدر و منزلت خویش را بشناسد و خود را با قلب پاک و سالمی که دارد در جایگاه مربوط به خود قرار دهد، و هر آن‌چه را که دوست دارد به او داده شود، برای دیگران نیز همان را دوست داشته باشد، اگر از دیگران بدی دید آن را با خوبی جبران نماید، خشم خود را فرو برد و به راحتی مردم را عفو نماید؛ بدرستی که خداوند با نیکوکاران است.
 19- امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : چه نیکوست، تواضع و فروتنی اغنیاء برای فقراء به جهت رسیدن به آن چه در نزد خداست (و خداوند وعده فرموده است) و نیکوتر از آن این است که فقراء به جهت توکّل و اعتماد بر خدا نسبت به اغنیاء بی‌توجّه و بی‌تفاوت باشند. 
20- امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : تواضع موجب نشر و آشکار شدن فضیلت می‌شود
 21- امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : بر شما باد به تواضع و فروتنی، بدرستی که تواضع از بزرگترین عبادات است. 
22- امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : برترین و بزرگوارترین مردم کسی است که فروتن باشد
 23- امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : هیچ حسب و نسبی برای انسان همانند تواضع و فروتنی نیست. 
24- رسول خدا صلی الله علیه واله می فرمایند : ای علی، به خدا سوگند، اگر انسان متواضع و فروتن در ته چاهی باشد، خداوند بادی را می‌فرستد و او را بالاتر از بهترین مردم در دولت و حکومت انسان‌های شرور قرار می‌دهد.
 25- رسول خدا صلی الله علیه واله می فرمایند : کسی که توان پوشیدن لباس زیبایی را دارد ولی به جهت تواضع و فروتنی از پوشیدن آن خود داری نماید خداوند به او لباس کرامت و جوانمردی می پوشاند. 
26- امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : نتیجه تواضع و فروتنی، محبت و دوستی است.

 منابع:کتاب جهاد با نفس-شیخ حر عاملی صفحه ی 115-117 
 8-بحارالأنوار، جلد 75، صفحه 80
 9- کشف الغمّة، جلد 2، صفحه 347 
10- وسائل الشّیعة، جلد 15، صفحه 273، حدیث 2049 
11- کنزالعمال، حدیث 8506 
12- بحارالانوار، جلد 77، صفحه 179
 13- تصنیف غررالحکم، صفحه 248، حدیث 5136 
14- تصنیف غررالحکم، صفحه 249، حدیث 5146
 15- بحارالانوار، جلد 78، صفحه 277
 16- تصنیف غررالحکم، حدیث 5181 
17- تصنیف غررالحکم، صفحه 249، حدیث 5142
 18- اصول کافی، جلد 2، صفحه 124
 19- نهج‌البلاغه، حکمت 398
 20- تصنیف غررالحکم، صفحه 248، حدیث 5131
 21- بحار الانوار، جلد 75، صفحه 119
 22- تصنیف غررالحکم، صفحه 249، حدیث 5141
 23- نهج‌البلاغه، حکمت 109
 24- بحارالانوار، جلد 77، صفحه 53 
25- بحارالانوار، جلد 71، صفحه 425
 26- تصنیف غررالحکم، صفحه 249، حدیث 5179
 برگرفته از: پایگاه شهید حججی
janat1.ir

نظرات (۱)

  1. علوم جدید و تکنولوژی، مختص سبک زندگی ماده گرایی غرب بر محور تفکر اومانیستی است که محرّک آن نظام سلطه و سرمایه می باشد و مسلمانان نباید نظام آموزشی خود را بر اساس این علوم قرار دهند.

    تمدن بدلی bornos.blog.ir

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

هدف از ایجاد پایگاه فرهنگی و مذهبی شهید محسن حججی نشر مطالب مذهبی و هنر خوب زیستن با توجه به احادیث و سخنرانی های مذهبی و درس هایی از قران میباشد. در حقیقت هنر خوب زیستن رکن اصلی فعالیت سایت است.

بایگانی

پيوندها