۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طب اسلامی» ثبت شده است

۰

نسخه های درمانی امام صادق با خوراکی ها

 طب اسلامی


نسخه درمانی امام صادق با خوراکی ها

نسخه هاى درمانى امام صادق با خوراکى ها

اکنون به طرح نسخه هاى پیشنهادى از امام در درمـان بیمـارى هـا بـه وسیله ى گیاهان و میوه ها که در این عصر نیز دانشمندان تغذیـه از آن اسـتفاده مى کنند، مى پردازیم

۰

فواید سویق بنا بر روایات

 طب اسلامی


فواید سویق بنا بر روایات

فواید سویق بنا به روایات

۱_سویق خشک ,پیسی و بهک (سفیدی پوست) را برطرف میکند
۲_ سویق برنج,برای درمان اسهال شدید مفید است
۳_سویق باروغن زیتون ,گوشت را می رویاند واستخوان را تقویت میکند 

هدف از ایجاد پایگاه فرهنگی و مذهبی شهید محسن حججی نشر مطالب مذهبی و هنر خوب زیستن با توجه به احادیث و سخنرانی های مذهبی و درس هایی از قران میباشد. در حقیقت هنر خوب زیستن رکن اصلی فعالیت سایت است.

بایگانی

پيوندها